Αναλυτικά όσα καταγγέλει η Δήμαρχος  Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, μετά το δημοτικό συμβούλιο:

Ύποπτες, αδιαφανείς ενέργειες, φαινόμενα αδιαφάνειας και παραβατικών συμπεριφορών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2020. Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κ. Παπαγιάννης προκάλεσε, με αίτηση δική του, συνυπογραφομένη και από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, συζήτηση για τη συνέχιση λειτουργίας καταστήματος ιδιώτη σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην παραλία Φούρκας, το οποίο λειτουργεί με παράνομη απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης του κ. Β. Κυρίτση, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί στα διοικητικά δικαστήρια με σφοδρή πιθανότητα δικαστικής δικαίωσης του Δήμου, και, ενώ συγγενικό του πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενείας έχει άμεσο οικονομικό όφελος από τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, ενεργώντας έτσι εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου, παραλείποντας με δόλο να ενημερώσει το Σώμα ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κώλυμα παράστασης στη συνεδρίαση. Δεν γνωρίζουμε αν το γνώριζαν οι συνυπογράφοντες σύμβουλοι της παράταξής του και συνέπραξαν μαζί του ή και όσοι της ελάσσονος αντιπολίτευσης το στήριξαν.
Ήδη δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να αποστείλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στις προϊστάμενες και ελεγκτικές αρχές (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης) και τις εισαγγελικές αρχές (Εισαγγελέα Πλημ/κών Χαλκιδικής), για να διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση παράβασης καθήκοντος ή άλλες παραβάσεις των κανόνων νομιμότητος εκ μέρους του κ.Παπαγιάννη.
Η Αίτηση της Ισχυρής Κασσάνδρας του κυρίου Παπαγιάννη απορρίφθηκε από το Σώμα εξαιτίας της θαρραλέας και έντιμης στάσης των συμβούλων κ.Μαρίας Παπαδημητρίου και του κ. Κατσαρού, που καταψήφισαν την ίδια την αίτησή , συντασσόμενοι με την Εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Φ. Μίζογλου και την εμπεριστατωμένη ανάλυση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, δικηγόρου κ. Ν. Καραμανλή. Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη νόμιμη διαδικασία και να απαγγελθεί ακυρότητα της απόφασης εξαιτίας της δολίας συμπεριφοράς του κ. Παπαγιάννη, όπως ορίζει ο νόμος.