Διακοπή ρεύματος θα έχουν από τις 9:30 έως τις 10:00 οι περιοχές των Νέων Ρόδων, Ιερισσού, Κομίτσα και Ουρανούπολη.

Επίσης, διακοπή ηλεκτροδότησης θα έχει και στις περιοχές της Ιερισσού: Παγοποιείο Πελέκα, Ναυπηγεία Ιωάννου, λιμάνι, πρώην ξενοδοχείο Άθως και ο οικισμός Νηρέας, απο τις 09:30 έως τις 14:00.

Τέλος, από τη 13:30 έως τις 14:00 διακοπή θα έχει και η Ιερισσός σε όλη την πόλη, τα Νέα Ρόδα το χωριό, η Κομίτσα και η Ουρανούπολη μόνο στο χωριό.