Με αφορμή τα  σοβαρά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Χαλκιδικής, σχετικά με την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, υποχρεώθηκε και έθεσε επισήμως στα αρμόδια υπουργεία  τις παρατηρήσεις του, για παραλείψεις οι οποίες δε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στην ανακοίνωση του Συλλόγου, επισημαίνεται ότι τόσο στο πλαίσιο της ανάληψης της ατομικής ευθύνης όλων μας, που κυρίως πρέπει να είναι  εκούσια, και για το λόγο αυτό απαιτείται ενημέρωση, όσο και  στο επίπεδο των διαδικασιών που επιβάλλεται να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν. Συγκεκριμένα:

1) Μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην Χαλκιδική, λόγω της επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεδομένων, παρατηρείται έντονη δυσαρέσκεια από μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, που θεωρεί τα μέτρα άδικα και αναίτια. Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για την σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Ως επαγγελματίες Υγείας, όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής σαφώς αντιλαμβανόμαστε την επιτακτική ανάγκη λήψης επώδυνων μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας. Θεωρούμε, ωστόσο, πως είναι απαραίτητη μια συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ, που θα αναδείκνυε με δεδομένα την κρισιμότητα της κατάστασης και θα αιτιολογούσε την οριζόντια λήψη μέτρων για όλη την Χαλκιδική. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθούνταν να πειστούν για την αναγκαιότητα των μέτρων οι κάτοικοι του νομού, η συναίνεση των οποίων αποτελεί βασικό στοιχείο εφαρμογής και επιτυχίας των περιοριστικών μέτρων.

2) Ακόμη, πρέπει να επισημάνουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα η διενέργεια μοριακών ελέγχων θα πρέπει να μπει σε πλαίσια και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Την συγκεκριμένη στιγμή, λόγω έλλειψης σαφών οδηγιών, το τοπίο δείχνει άναρχο και φαίνεται να υπάρχει συχνά μια αναποτελεσματική σπατάλη πόρων, χωρίς το προσδοκώμενο όφελος για την δημόσια υγεία και τους πολίτες.

Τέλος, πιστεύουμε πως θα πρέπει να εκδοθούν από τον ΕΟΔΥ σαφείς και επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια άρσης της απομόνωσης ασυμπτωματικών και ήπια συμπτωματικών ασθενών. Με την διασπορά του ιού στην κοινότητα, τα άτομα που κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες πληθαίνουν συνεχώς και φαίνεται να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των εφαρμοζόμενων πρακτικών και των νέων βιβλιογραφικών δεδομένων.