Από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στο παλιό δίκτυο ύδρευσης και σταδιακά το νερό θα επανέλθει.