Αναλυτικά:

Διανύοντας μια παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής κρίσης που αφορά το
σύνολο του πληθυσμού, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αγωνία μας για την
εξέλιξή της.

Η ίδια όμως αγωνία μας διακατέχει για την πορεία και ευρωστία πολλών
οικονομικών δραστηριοτήτων που πλήττονται είτε στα πλαίσια των
απαραίτητων μέτρων για την υγειονομική μας προστασία είτε με έμμεσο
τρόπο ως αποτέλεσμα αυτών.

Οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών της Χαλκιδικής
αποτελούν ένα από τα πιο εμφανή παραδείγματα. Αποκλεισμένοι οι
επαγγελματίες για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και κατά το ήμισυ οι
παραγωγοί τους προηγούμενους μήνες , χωρίς διαμαρτυρίες και με υπομονή
έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους μπροστά στις επιταγές των υγειονομικών
απαιτήσεων.

Σήμερα όμως, κανένας κλάδος δεν βρίσκεται υπό καθεστώς απόλυτης
απραξίας, εκτός των παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών στην
Π.Ε. Χαλκιδικής.

Αδυνατώντας να αξιολογήσουμε με τα στοιχεία που μας δίνονται, αν η
ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη ή όχι, και προφανώς ως μη ειδικοί σε
αυτό, τοποθετούμαστε επί των επιπτώσεων της στην επιβίωση ολόκληρου
αυτού του επαγγελματικού κλάδου.

Πιστεύουμε και απαιτούμε την οικονομική στήριξή του, με κάθε διαθέσιμο
εργαλείο και τρόπο, ώστε να ορθοποδήσει και να συνεχίσει την προσφορά
του.

Αποτελεί χρέος της πολιτείας να αποκαταστήσει την «αδικία» απέναντι τους
, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες ομοειδής δραστηριότητες.

Θέτω τον εαυτό μου συμπαραστάτη σε αυτή την διεκδίκηση.