Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό τηρεί μια σειρά μέτρων για την προστασία της υγείας των μικρών παιδιών, ενώ προχώρησε στη διενέργεια tests ανίχνευσης του ιού σε όλους τους εργαζόμενους.

Αναλυτικά:

‘Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε και το Ελληνικό Παιδικό Χωριό έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου και του έργου του συνεχίζει να τηρεί όλα τα μέτρα που είχε λάβει για την προστασία των παιδιών.

Μέλημα μας αποτελεί η προστασία των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια μας, των εργαζομένων, των εθελοντών και συνεργατών μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις συστάσεις των ειδικών και τις κατευθύνσεις αρμόδιων κρατικών φορέων.

Όλοι οι εργαζόμενοι του Σωματείου προχώρησαν στη διενέργεια tests ανίχνευσης του ιού, με την πολύτιμη υποστήριξη του Κέντρου Μοριακής Διαγνωστικής & Βιοτεχνολογίας Experiment. Επιπροσθέτως, αποφασίστηκε η χρήση μάσκας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Παιδικού Χωριού.

Το σύνολο των δράσεων και υπηρεσιών του Σωματείου στον τομέα της Παιδικής Προστασίας παρέχεται κανονικά με απόλυτη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.

Ζητάμε τη συμμετοχή όλων για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας όσο το δυνατόν περισσότερα αντισηπτικά, μάσκες και τρόφιμα”.