Υπογράφηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, από τον
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο, στο γραφείο του στο
Διοικητήριο Πολυγύρου, η σύμβαση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη
αντιπλημμυρική προστασία Κεντρικού Ρέματος Συκιάς»,
προϋπολογισμού 3.410.000,00 Ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο που ως σκοπό έχει την προστασία του οικισμού
της Συκιάς από πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να ξαναπροκύψουν.
Τα έργο που θα κατασκευαστεί έχει διπλό στόχο, τόσο την
αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων και των όμορων σε αυτά οδικών
δικτύων και ιδιοκτησιών όσο και την θωράκιση των υπερκείμενων των
τεχνικών οδών έναντι υπερχειλίσεων του ρέματος που διέρχεται από τον
οικισμό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής με δήλωσή του τόνισε τα εξής:

«Έπειτα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση ενός έργου ύψιστης σημασίας για την περιοχή της Συκιάς. Η αρχή γίνεται από μια πολύπαθη περιοχή, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει πληγεί επανειλημμένα από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Συνεχίζουμε με την θωράκιση και άλλων ευπαθών περιοχών της Χαλκιδικής, όπου υπάρχει μελετητική ωριμότητα, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον αρνητικές συνέπειες».