Καμπάνα 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκαν το Σάββατο σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα σε δυο μαγαζιά, της Χαλκιδικής και της Ημαθίας καθώς λειτουργούσαν μετά τη 01:00 και τις 02:00 αντίστοιχα.

Επίσης, 42 πρόστιμα επιβλήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία το Σάββατο για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης.