Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος  μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες επιθεώρησαν δύο περιοχές της Σιθωνίας όπου πρόκειται να  κατασκευαστούν μεγάλα και αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.
Στη Συκιά, αρχικά,  σήμερα εγκαταστάθηκε εργολάβος και στις 5 Οκτωβρίου ξεκινά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο Πόρτο Κουφό όπου έχει αποφασιστεί ότι θα αντικατασταθεί η γέφυρα με μια νέα εξ ολοκλήρου γέφυρα,  έργο κόστους 2 εκ. ευρώ.
Έγινε καθαρισμός ρεμάτων όπου ζήτησαν οι Δήμοι.
Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο,  η ΠΚΜ έχει προχωρήσει σε καθαρισμό ρεμάτων σε όλους τους δήμους που ζήτησαν παρέμβαση ενόψει χειμώνα.  Ακόμη και στον δήμο Αριστοτέλη,  στο ρέμα του Μαυρόλακα έγινε καθαρισμός,  ενώ το βασικό τεχνικό έργο είναι παγωμένο,  καθώς η ΔΙΠΕΧΩΣ, υπηρεσία της Απκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης δεν έχει εγκρίνει από την ΜΠΕ τη Διευθέτηση- Οριοθέτηση για το έργο.