Μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και την ένταξη του Νομού σε ζώνη αυξημένης επικινδυνότητας κρίνεται αναγκαίο να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου μόνο σε επείγουσα ανάγκη.

Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι επισκέψεις πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Κασσάνδρας θα λειτουργούν σε πλήρες ωράριο και θα παρέχουν πληροφορίες τηλεφωνικά. Θα δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax), ταχυδρομείο, υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για την ημέρα παραλαβής του πιστοποιητικού ή εγγράφου που έχουν αιτηθεί και θα προσέρχονται με την ταυτότητά τους σε συγκεκριμένη ώρα για την παραλαβή του, με στόχο τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας και ταυτόχρονης αναμονής πολιτών στους χώρους του Δημαρχείου, των Κοινοτικών καταστημάτων, των διαφόρων υπηρεσιών εκτός Δημαρχείου και στα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα.

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων θα κρίνουν το κατεπείγον ενός αιτήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πολίτης με αυτοπρόσωπη παρουσία και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν τον/τους λογαριασμό/ούς τους ή τη δόσης της ρύθμισης τους προς τον Δήμο Κασσάνδρας, ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, προτείνεται να το πράξουν με τραπεζική κατάθεση ή με ηλεκτρονική πληρωμή αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, το ΑΦΜ και την αιτιολογία κατάθεσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2374350138-139 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2374350139-163 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2374350144 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2374350220 ΤΑΜΕΙΟ 2374350103-177-121 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2374020144 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2374350210 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2374024254 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2374350112-118-143 ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 2374350110 ΤΑΠ 2374350128 & 2374022243