Μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και την ένταξη του Νομού σε ζώνη αυξημένης επικινδυνότητας κρίνεται αναγκαίο να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να απευθύνονται στις υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης μόνο σε επείγουσα ανάγκη.

• Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι επισκέψεις
πολιτών στις υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα γίνονται μόνο κατόπιν
ραντεβού.

• Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Κασσάνδρας θα λειτουργούν κανονικά και θα παρέχουν
πληροφορίες τηλεφωνικά. Θα δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά πολιτών με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax), ταχυδρομείο, υπηρεσία
ταχυμεταφοράς.

• Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων θα κρίνουν το κατεπείγον
ενός αιτήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πολίτης με αυτοπρόσωπη παρουσία και
μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ e-mail: kekoinotitas2@kedik.com.gr τηλ.επικ.
2374020343
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛO e-mail: kedik@otenet.gr τηλ. Επικ. 2374020060
OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-mail: oikonomiki@kedik.com.gr τηλ.επικ.
2374020067/2374020061
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-mail: tameio@kedik.com.gr τηλ.επικ. 2374020062
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ e-mail: adalis@kedik.com.gr
τηλ. Επικ. 2374020066
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ e-mail: praktikogr@kedik.com.gr τηλ.επικ.
2374020066
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ e-mail: seretis@kedik.com.gr
τηλ.επικ. 2374020064
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail: deap@0830.syzefxis.gov.gr
Τηλ. Επικ. 2374020065
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ e-mail: asereti@kedik.com.gr
τηλ.επικ. 2374020068