Εργασίες από την Περιφέρεια πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο του Πολυγύρου προς τον Δήμο Αριστοτέλη.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε καθαρισμός των πρανών, δίπλα από τον δρόμο.