ζώα
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει δημιουργήσει ομάδα εθελοντών, που καλύπτουν τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων, στο σύνολο των οικισμών του Δήμου. Η ομάδα αποτελείται από εθελοντές, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας και μετακινούνται με την ειδική κάρτα μετακίνησης για Σίτιση Αδέσποτων Ζώων -που τους έχει δοθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.
Οι βεβαιώσεις, που χορηγεί ο Δήμος για σίτιση αφορούν MONO τα αδέσποτα και χορηγούνται μόνο στους δημότες, που στηρίζουν εθελοντικά και συνεχώς το έργο του Δήμου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
Βεβαιώσεις για σίτιση δεσποζόμενων κατοικίδιων και μετακινήσεις εκτός του Δήμου Νέας Προποντίδας, δεν προβλέπονται μέχρι σήμερα από τη Νομοθεσία.
Ακόμη, ο Δήμος Νέας Προποντίδας παρακαλεί τους δημότες του, σε περίπτωση που εντοπίζουν περιοχές όπου υπάρχουν αδέσποτα και τα οποία δεν γνωρίζουμε, να ενημερώνουν το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου μας, καλώντας στο 2373350241, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 9:00 έως τις 14:00.