Διακοπή υδροδότησης στην Καλλιθέα

    Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Καλλιθέα λόγω αλλαγής βάνας.

    Η διακοπή θα διαρκέσει 2 ώρες απο τις 10.30′ έως τις 12.30′ περίπου