Ένα σημαντικό έργο υποδομής είναι η αποκατάσταση του δρόμου Βαρβάρας-Ολυμπιάδας.

Η πρόοδος των εργασιών συνεχίζεται.