Το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας της Σάρτης προχώρησε σε απόφαση 25/2020 μετά απο εισήγηση 411/4-11-2020 του Συλλόγου τουριστικών καταλυμάτων Σάρτης, να αιτηθεί της παραχώρηση των αδιανέμητών ακινήτων στον Δήμο Σιθωνίας.

Τα ακίνητα αυτά προκηρύσσει με ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα για διάφορους σκοπούς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας με τις αποφάσεις 200/2018 και 178/2020 στηρίζει την θέση και απόφαση της κοινότητας Σάρτης ομόφωνα.

Η ένσταση του τοπικού συμβουλίου βασίζεται στο γεγονός ότι η διαχείριση των ακινήτων αυτών θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα κάλυψης βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, όπως η δημιουργία χώρων ανάπλασης, χώρων πρασίνου συνδυαστικά με χώρους στάθμευσης παιδικών χαρών, ανοιχτών χώρων άθλησης καθώς επίσης και κάθε έργου εξωραϊστικού και επιβοηθητικού για την ομαλή λειτουργία του οικισμού, των κατοίκων και των επισκεπτών αυτού, όπως ιατρείου, κέντρου αναψυχής προστασίας ηλικιωμένων, πολιτιστικού κέντρου και κάθε χώρου που σχετίζεται με την πολιτιστική και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο Σάρτης δήλωσαν χαρακτηριστικά:

” Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε”