Π. Σ. Αγίου Νικολάου “Η Βουρβουρού”: Στήριξη στον Κ. Παγώνη

    Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “Η Βουρβουρού” καλεί τους συμπολίτες του να στηρίξουν τον κ. Κώστα Παγώνη του Νικολάου, για να ξεπεράσει το πρόβλημα του.

    Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 28 Δεκεμβρίου.