Με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» με συνολικό προϋπολογισμό 427.408,73 ευρώ η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη ενός γενικού προγραμματικού σχεδίου- Master Plan για τις Λιμενικές Υποδομές του Δήμου Πολυγύρου.

Ειδικότερα προβλέπεται, οι παραπάνω μελέτες και τα Master Plan να καλύψουν την κατασκευή και βελτίωση των λιμενικών υποδομών:

στις περιοχές ΜΟΙΡΑΣ και ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας.
στις περιοχές ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ και ΚΑΛΥΒΩΝ της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου.

”Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με τη μελέτη ανάδειξης της παραλιακής ζώνης του Δήμου Πολυγύρου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αποτελέσουν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάδειξη και ανάπτυξη της. Ήρθε η ώρα και για τις περιοχές αυτές. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ανάδειξή τους, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ παράλληλα να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών”, τόνισε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.