Διπλά ωφελημένοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα είναι 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αφού θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται από 1,5% έως και 10,5%, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.

Για εργαζομένους με μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, ενώ οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μεικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μεικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής.
Οι εργαζόμενοι θα δουν το όφελος από τον Ιανουάριο, καθώς δεν πρόκειται να γίνει παρακράτησή της από τον μισθό τους.
Πηγή: real.gr