Τα παλιά και όμορφα Θεοφάνεια της Ιερισσού το 1961, δημοσιευμένα στην εφημερίδα “ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” στις 15/01/1961.

Πηγή: “Κύτταρο” Πολιτισμική ομάδα Ιερισσού