Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών στο χωριό της Σάρτης.

Θα γίνει προσπάθεια να μην διακοπεί  το νερό του χωριού για τις τρεις ημέρες.