Η Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων 2020 για την επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών ειδικού καθεστώτος.
Παρακαλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην πρώτη υποβολή να προσκομίσουν σύντομα τα πρωτότυπα τιμολόγια στην “Ένωση”.
(Διευκρινίζουμε ότι αφορά μόνο τους παραγωγούς ειδικού καθεστώτος οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων).
Τηλέφωνα 2373021308 -2373021309
Ωράριο λειτουργίας 8:00 π.μ. με 2:00 μ.μ. καθημερινά.