Είστε ελαιοκαλλιεργητής με τουλάχιστον 10 στρέμματα ξηρικού ελαιώνα ή κάτοχος ελαιοτριβείου μικρού έως μεσαίου μεγέθους στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία ή την Ισπανία; Είστε πρόθυμοι να αυξήσετε την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου, τον τρόπο διαχείρισης της επιχείρησής σας, την εμπορία του λαδιού σας και να αυξήσετε το κέρδος σας;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση τώρα για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που ξεκίνησε από το διακρατικό έργο ARTOLIO και να λάβετε οικονομική υποστήριξη για την αγορά συστημάτων άρδευσης και λίπανσης, μηχανημάτων παρακολούθησης όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ποιότητας λαδιού, εξοπλισμό απόδοσης ελαιοτριβείου και για βελτίωση της διαχείρισης, των επιχειρηματικών διαδικασιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Στόχος: 62 επιχορηγήσεις αξίας 10.000 – 12.000 ευρώ η καθεμία.

Σχετικά με το έργο ARTOLIO

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, το ARTOLIO, μέρος του προγράμματος ENICBC Med για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων, αναπτυξιακών μέτρων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου.

Το ARTOLIO, επιπρόσθετα με την εστίασή του στη βελτίωση της επεξεργασίας, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, θα συνεισφέρει στη θεμελίωση ενός νέου επιπέδου ανώτερης ποιότητας για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση της τοπικής οικονομίας των συμμετεχόντων χωρών, καθώς και στο να παρέχουν στον κόσμο της υπαίθρου/αγροτικό τομέα τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά, αλλά και στη θέση της ποιότητάς τους και την αναγνώρισή τους σε διεθνές πεδίο.

Φορείς από τις Μεσογειακές χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας και της Ισπανίας αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου. Το ARTOLIO συντονίζεται από τον Οργανισμό Γεωργικής Έρευνας του Ισραήλ (ARO Volcani Center και εταίρους του Beit Hakerem Cluster) και συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας της Ιορδανίας, το Παλαιστινιακό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ελλάδα), ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», το τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου και Περιβάλλοντος της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Χαέν (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Corse Pasquale Paoli της Γαλλίας και η εταιρία Kellenfol Advertising S.L. από την Ισπανία.

Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του ARTOLIO

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου, αναμένεται μια ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για την προστασία του περιβάλλοντος, το έργο στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους παραγωγούς στην εφαρμογή μεθόδων αειφόρους ανάπτυξης και πρακτικών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, στόχος του ARTOLIO είναι να εφαρμόσει τη μεθοδολογία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επαναληφθεί σε άλλες μεσογειακές περιοχές της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στην παροχή γνώσης στην προώθηση και στις πωλήσεις, καθώς επίσης και στην παροχή τεχνολογίας που βοηθάει στη βελτίωση της παγκόσμιας αναγνώρισης του τοπικού προϊόντος. Για την επίτευξη αυτού, το ARTOLIO θα παρέχει ένα ψηφιακό σύστημα που προτίθεται να φέρει κοντά παραγωγούς, ειδικούς, αγοραστές και καταναλωτές, με σκοπό την ενεργοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και κουλτούρας που φέρει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Το ARTOLIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο ENI CBC Med της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, με το 90% της χρηματοδότησης να παρέχεται από την ΕΕ (2,6 εκ. ευρώ).

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 2020 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι το Φεβρουάριο του 2023.

Πηγή: www.agro24.gr