Το Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κασσάνδρας από τις 18/01/2021 θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου εξομοιούμενου με χερσαία ζώνη λιμένα είτε για τοποθέτηση ξαπλωστρών είτε για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2021.

Τα δικαιολογητικά είναι τα ίδια όπως και κάθε έτος, συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παραχώρησης χώρου Χ.Ζ.Λ. είναι η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση προς το Δ.Λ.Τ.Κ., τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αναγράφονται και εμφαίνονται με ακρίβεια τα τ.μ. τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και άδεια λειτουργίας επιχείρησης.

Όσοι ενδιαφερόμενοι, προσκόμισαν κατά την περσινή τους αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα και θα χρησιμοποιήσουν και την φετινή χρονιά τα ίδια τ.μ. δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου προσκόμιση ίδιου τοπογραφικού.

Όσοι θα κάνουν αίτηση για πρώτη φορά ή όσοι τροποποιήσουν τον αιτούμενο χώρο, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν τοπογραφικό διάγραμμα με τα τ.μ. που θα αιτηθούν.

Προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, πριν την έλευση στους χώρους γραφείων του Δ.Λ.Τ.Κ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στο κινητό τηλέφωνο 6978 907003 προκειμένου να κλείσουν ραντεβού ώστε να γίνει η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται και γίνεται παράκληση, όσοι εισέρχονται για αιτήσεις, πως πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.