Διακοπή νερού έχει στο χωριό της Ολύνθου με στόχο την αποκατάσταση ενός σπασμένου αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης.

Η υδροδότηση θα επανασυνδεθεί όταν αποκατασταθεί η βλάβη.