Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι ἡ Ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, δηλαδή ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου θά ἑορτασθῆ τό Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021 σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Κατόπιν τούτου προσκαλοῦμε γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί τά παιδιά μας νά προσέλθουν, τηρουμένων τῶν μέτρων πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, γιά νά τιμήσουμε τούς μεγάλους τῆς Ἐκκλησίας Διδασκάλους καί Προστάτες τῆς Παιδείας καί νά διδαχθοῦμε ἅπαντες ἀπό τήν ἁγιοπνευματική τους προσφορά στόν κόσμο τῆς γνώσης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως-Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαμερίου