Στο πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Σιθωνίας για τον εκσυγχρονισμό του παιδικού σταθμού της Συκιάς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου και τον πλήρη εξοπλισμό του παιδικού σταθμού.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο πόσο των 391.527,58€.

Ο Δήμος με συντονισμένες προσπάθειες καταθέτει προτάσεις και εντάσσει έργα