Ητροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να ψηφιστεί έως το τέλος του μήνα, ενώ τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν τις αιτήσεις τους.

Οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν την προκαταβολή από τον επόμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να εκδοθεί τουλάχιστον προσωρινή σύνταξη τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη γραμμή των δικαιούχων είναι περίπου 70.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν να λάβουν σύνταξη εδώ και πολλούς μήνες όπως έχει γράψει από την πρώτη στιγμή το enikonomia.gr. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα gov.gr, όπου εκεί οι ασφαλισμένοι θα πρέπει μεταξύ άλλων να συμπληρώνουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για να προχωρήσουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή οι ασφαλισμένοι που αναμένουν την έκδοση σύνταξης γήρατος για να πάρουν το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον έχουν:

α) κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 67 ετών και άνω, ισούται με 384 ευρώ.

β) κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 έως 67 ετών, ισούται με 360 ευρώ.

γ) κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης ή 6.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 έως 67 ετών, ισούται με 384 ευρώ.

δ) τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω των 62 ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα 364 ευρώ

Για τον υπολογισμό του χρόνου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα διαθέσιμα μηχανογραφημένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Τι θα λάβουν οι συνταξιούχοι
Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης ύψους 384 ευρώ τον μήνα. Η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, το οποίο προκύπτει από τα ΚΕΠΑ, αλλά και τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων χρονικών προϋποθέσεων. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, θα χορηγείται ως προκαταβολή ποσό που ισούται με 384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο, ενώ αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, με επιπλέον 384 ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά. Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά μεταβίβαση, σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου, επίσης καταβάλλεται ποσό ύψους 384 ευρώ στον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, αντίστοιχο ποσό που θα μοιράζεται ισομερώς σε αυτά.
Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 

-όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

-όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

-όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών συμβάσεων.

Η παροχή είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.
Πηγή: enikonomia.gr