Μια γυναίκα έχει άμεση ανάγκη από δυο μονάδες αίμα, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργείο.

Η ομάδα αίματος είναι 0 ρέζους αρνητικό και θα χρειαστούν δυο εθελοντές.

Όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στον Πολυγύρο.