Η δεκαετής οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα, αλλά και οι δραματικές μεταβολές που προκάλεσε η πανδημία σχεδόν σε όλους τους τομείς έχουν μετατρέψει τη συζήτηση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, από κοινή ομολογία σε επείγουσα ανάγκη, προκειμένου να καλύψει η χώρα το χαμένο έδαφος και να προχωρήσει σε μονοπάτια που δημιουργούν ευκαιρίες και ευημερία.

Το νέο αυτό μοντέλο, κατά κοινή παραδοχή, πρέπει να εστιάζει στην παραγωγή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια προκειμένου να κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική της χώρας, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.  Το μεγάλο εμπόδιο στην εν λόγω στόχευση ακούει στον όρο «επενδυτικό κενό». Πρόκειται για τον μεγάλο σκόπελο, τον οποίο πρέπει να διαβεί η ελληνική οικονομία ώστε να δώσει λύσεις σε βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει όπως, η υψηλή ανεργία, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η έλλειψη κερδοφορίας και τελικά η αναιμική ανάπτυξη. Αυτός ο σκόπελος δεν αντιμετωπίζεται μόνο με προσεκτικά βήματα πολιτικής, αλλά με μεταρρυθμίσεις και ενέργειες που θα προκαλέσουν επενδυτικά άλματα.

Ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ελληνικός Χρυσός (θυγατρική εταιρεία της Eldorado Gold), που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Με την υπογραφή αυτή η επένδυση περνά στην φάση πλήρους ανάπτυξης,  διαθέτοντας τα εργαλεία και τις διασφαλίσεις για ένα νέο ξεκίνημα και επιφυλάσσοντας πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της επένδυσης, στερώντας από το Ελληνικό Δημόσιο σημαντικά έσοδα και από την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και αναπτυξιακά έργα. Είναι λοιπόν σημαντικό, όχι μόνο να εφαρμόζονται  μεταρρυθμίσεις, αλλά και να συνάπτονται συμφωνίες που «υπογράφουν» την ομαλή συνεργασία μεταξύ κράτους και επενδυτή, ο οποίος θα εξασφαλίσει στη συνέχεια τη απόδοση της προσδοκώμενης αξίας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Ολυμπιάδα, Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, Σκουριές) θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε 15% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Άλλωστε, ο μεταλλευτικός κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, απασχολώντας περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους (πηγή ΣΜΕ, 2019) και δημιουργώντας εξαγωγές ύψους €0,8 δισ.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός προβλέπει τη δημιουργία 5.000 άμεσων και έμμεσων, υψηλά αμειβόμενων  θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μείωση του ποσοστού της ανεργίας στην Β. Ελλάδα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι τα κρατικά έσοδα θα ανέλθουν στα  €2 δις. μέσω φορολογίας,  μισθών και  μεταλλευτικών τελών, καθώς και εξαγωγές αξίας €11,3 δις. σε βάθος 25ετίας αυξάνοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, θα κατευθυνθούν €3,5 δις. σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που θα τροφοδοτήσουν με επιπρόσθετη αξία την εγχώρια αγορά, ενισχύοντας το τζίρο και την απασχόληση στους συνεργαζόμενους προμηθευτές. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο χρονικός ορίζοντας 25ετίας αποτελεί μια σταθερή βάση πάνω στην οποία πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προγραμματίσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια και να υλοποιήσουν επενδύσεις κόντρα στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά.

Η επένδυση της Eldorado Gold αποτελεί ιστορικά μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η συνεισφορά της δεν μένει μόνο στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η είδηση της νέας συμφωνίας ταξιδεύει σε όλα τα μεγάλα χρηματιστηριακά κέντρα και τοποθετεί την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στο στόχαστρο της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε πόλο έλξης για νέες επενδύσεις, διασφαλίζοντας νέα κεφάλαια που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Επιπλέον, εξαιρετικά σημαντικά θα είναι τα οφέλη για την τοπική κοινότητα, εφόσον θα υλοποιηθεί ένα πρωτοφανές επενδυτικό σχέδιο ύψους €70 εκατ. με πρωτοβουλίες και δράσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής. Πρόκειται για έργα υποδομών και κοινωνικής μέριμνας, που θα τονώσουν την τοπική ανάπτυξη και θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη για το μέλλον δημιουργώντας τις βάσεις για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, παράλληλων με την μεταλλευτική, όπως, μεταξύ άλλων, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η γεωργία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός.

Τέλος, με τη νέα Συμφωνία, η εταιρεία ανανεώνει τη δέσμευσή της για την διαρκή προστασία του περιβάλλοντος εντός και γύρω από τα μεταλλεία, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα με τη χρήση των  βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, καθώς και την κατασκευή  Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων αξίας €130εκ. στις Σκουριές. Παράλληλα, συνεχίζεται με συνέπεια η περιβαλλοντική αποκατάσταση της επηρεαζόμενης περιοχής εντός και γύρω από τα μεταλλεία, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με την παραγωγική διαδικασία ώστε, μετά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία για άλλες χρήσεις.