Ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με 45 νέα οχήματα  τα οποία κατανέμονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο.