Οριακή μείωση της τάξης του 0,05% σημείωσε ο αριθμός των επιχειρήσεων της χώρας που έκαναν έναρξη λειτουργίας πέρυσι, καθώς ανήλθαν σε 84.122 έναντι 84.164 το 2019.

Από την άλλη πλευρά, οι λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας ανήλθαν σε 37.345, παρουσιάζοντας μείωση 22,7% σε σχέση με το 2019 που είχαν ανέλθει σε 48.290.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» παρουσίασε το μεγαλύτερο σε απόλυτο μέγεθος πλήθος ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 14.847 ενάρξεις. Ο τομέας «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 92,9% στις ενάρξεις λειτουργίας, ενώ ο τομέας «’Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά 37,2%.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια