Η έγκριση και η υπογραφή νέας τουριστικής συμφωνίας Ελλάδας – Σερβίας
αποτέλεσε το αντικείμενο της επιστολής του Γραμματέα της Βουλής και Βουλευτή
Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής Απόστολου Πάνα προς τον Υπουργό Τουρισμού κ.
Χάρη Θεοχάρη.

Ο κ. Πάνας επεσήμανε στον αρμόδιο Υπουργό την ιδιαίτερα ελκυστική θέση που
κατέχει η Χαλκιδική  στη σερβική τουριστική αγορά, καθώς αποτελεί δημοφιλή
τουριστικό προορισμό για τους πολίτες της γειτονικής χώρας. Μάλιστα σημείωσε,
πως το 2019 η Ελλάδα υποδέχθηκε περισσότερους από ένα εκατομμύριο Σέρβους
τουρίστες, οι οποίοι δαπάνησαν περίπου 356 εκατομμύρια ευρώ κατά την
παραμονή τους στη χώρα μας.
Παράλληλα ο Βουλευτής τόνισε στην επιστολή, τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που
θα καταγράψει η τοπική οικονομία από την ταχύτερη υπογραφή της σχετικής
συμφωνίας, ενώ ζήτησε από  τον κ. Θεοχάρη η νέα τουριστική συμφωνία Ελλάδας-
Σερβίας, να εγκριθεί και  να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν, καθορίζοντας με
σαφήνεια τον τρόπο εισόδου των Σέρβων τουριστών το καλοκαίρι του 2021.
Τέλος πρότεινε, να προβεί το Υπουργείο και σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες, κυρίως
με τις Βαλκανικές χώρες που είναι και η βασική πηγή παραθεριστών της Χαλκιδικής.

Το ακριβές κείμενο της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ : -Τον Υπουργό Τουρισμού
κ. Θεοχάρη Χάρη

ΘΕΜΑ: «Πρόταση για υπογραφή νέας τουριστικής συμφωνίας Ελλάδας-Σερβίας».
Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Η Χαλκιδική όπως γνωρίζετε, κατέχει μια ιδιαίτερα ελκυστική θέση στη σερβική τουριστική αγορά, καθώς
αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό της γείτονος χώρας. Μάλιστα το 2019 η Ελλάδα συνολικά,
υποδέχθηκε περισσότερους από ένα εκατομμύριο Σέρβους τουρίστες, οι οποίοι δαπάνησαν περίπου 356
εκατομμύρια ευρώ κατά την παραμονή τους στη χώρα μας.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο την περίοδο αυτή, που η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους επισκέπτες της, να
προωθηθεί η υπογραφή νέας τουριστικής συμφωνίας Ελλάδας με τη Σερβία, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά
την οικονομία των τοπικών κοινωνιών της Χαλκιδικής.
Η νέα τουριστική συμφωνία Ελλάδας-Σερβίας θα ήταν απαραίτητο, να εγκριθεί και να υπογραφεί το
συντομότερο δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται να καθοριστεί με σαφήνεια στη συμφωνία αυτή και ο
τρόπος εισόδου των Σέρβων τουριστών το καλοκαίρι του 2021, που θα υπακούει στα προβλεπόμενα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Τέλος, θα ενίσχυε σημαντικά την τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής, η επέκταση της τουριστικής συμφωνίας
της Ελλάδας και με άλλες Βαλκανικές χώρες, που είναι γνωστό, πως αποτελούν τη βασική πηγή παραθεριστών
της Χαλκιδικής.
Για τους λόγους αυτούς και θεωρώντας ουσιαστική, τη συνεργασία της χώρας μας με τις χώρες των Βαλκανίων
για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Χαλκιδική, ζητώ να επιληφθείτε του θέματος και να εγκρίνετε
την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας με τη Σερβία αλλά και τις άλλες Βαλκανικές χώρες.