Στην άμεσο ελαιοχρωματισμό των τοίχων, τους οποίους άγνωστοι έβαψαν με σπρέι συνθήματα ομάδων, σε σχολεία αλλά και δημοτικά κτίρια στη Ν. Τρίλια προχώρησε η Δημοτική αρχή. Οι εργασίες θα είναι πολυήμερες, καθώς αφορά σε πολλά και διαφορετικά κτίρια της Κοινότητας Ν. Τρίγλιας.

Ευχή όλων είναι να μην ξαναπαρουσιαστούν ανάλογα φαινόμενα και χρέος μας η διαφύλαξή τους.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα τοίχος από τούβλα και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα οδός