Απαντώντας στην Ερώτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής και Τομεάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής Πάνα Απόστολου με αρ. Πρωτοκόλλου 1301/30-
10-2020 και θέμα «Να επιδοτηθούν οι κτηνοτρόφοι για τον εμβολιασμό του
ζωικού κεφαλαίου τους ενάντια στον καταρροϊκό πυρετό», η Υφυπουργός του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραμπατζή Φωτεινή διατυπώνει
την πρόθεση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) να στηρίξει τους κτηνοτρόφους.

Συγκεκριμένα στη σχετική Απάντηση αναφέρεται πως αρχικά η πλήρης κάλυψη της
δαπάνης της προμήθειας των εμβολίων θα πραγματοποιηθεί από τις Περιφέρειες,
όπου επιβεβαιώνονται εστίες του ιού και σε δεύτερο χρόνο, από το ΥΠΑΑΤ, έπειτα
από την έγκριση του σχετικού προγράμματος εμβολιασμού, το οποίο υποβάλλεται
από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του
ΥΠΑΑΤ, ενώ η έγκριση του προγράμματος θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της
τρέχουσας επιζωοτιολογικής κατάστασης στην εκάστοτε Περιφέρεια.

Επισημαίνεται επίσης η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από τις Περιφέρειες,
όπου δεν επιβεβαιώνονται εστίες, μετά τη γνωστοποίηση του σχετικού
προγράμματος εμβολιασμού στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ καθώς και
η κάλυψη της δαπάνης αγοράς του εμβολίου από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο σε όλη
την επικράτεια.

Τέλος η Απάντηση αναφέρει ότι η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ έχει ήδη
προχωρήσει, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε επικοινωνία
με τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των εγκεκριμένων εμβολίων, προκειμένου
να καθοριστούν οι άμεσα διαθέσιμες ποσότητες αυτών ενώ υπογραμμίζει επίσης
την ενεργοποίηση της ψηφιακής βάσης καταχώρησης εμβολιασμών για τον Καταρροϊκό Πυρετό, ώστε να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα στη διάθεση των
εμβολίων.

Ο κ.Πανας δήλωσε : «Η Απάντηση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  είναι σε
θετική κατεύθυνση και βάζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την επιδότηση του
εμβολιασμού ενάντια στον καταρροϊκό πυρετό. Είναι απαραίτητο όμως να τονιστεί
πως σύμφωνα με την Απάντηση του Υπουργείου τόσο η Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής δεν έχει έως σήμερα
καταθέσει σχετικά αιτήματα ένταξης στο πρόγραμμα εμβολιασμού στην Κεντρική
Αρμόδια Αρχή. Αναμένουμε τις κινήσεις των συγκεκριμένων θεσμικών φορέων,
ώστε κανείς κτηνοτρόφος της περιοχής μας να μην αντιμετωπίσει παρεμφερή
φαινόμενα καταστροφής, όπως το 2014».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Απάντησης: