Αφού, υπενθυμίζουν ότι με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 δίνεται ως αρμοδιότητα στους Δήμους: ” η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους”, στην περίπτωση πανδημίας, όπως ο covid19, υπερισχύουν οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η αρμοδιότητα δίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των μικρών κοινωνιών και των επαρχιακών πόλεων.

Πιστεύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου ζητούν να λαμβάνουν την απόφαση οι δήμοι και να προχωρούν σε αποφάσεις τοπικού χαρακτήρα- σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης-  καθώς γνωρίζουν από κοντά τις συνθήκες και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της νόσου.