Στο λεξιλόγιο της κτηματαγοράς ξαναμπαίνει δειλά – δειλά η αντιπαροχή. Ήδη σε κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στις ζητούμενες από τους ιδιοκτήτες τιμές των οικοπέδων και στα ποσοστά αντιπαροχής.

Διαβάστε ΕΔΩ την συνέχεια.