Χθες στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την κύρωση της
επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ”Ελληνικός Χρυσός” αναγνώρισα ξεκάθαρα την αναγκαιότητα της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στo πλαίσιo όμως ενός συγκεκριμένου πλαισίου με ορούς και κανόνες, που θα προσφέρουν οφέλη τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στο ελληνικό δημόσιο, ενώ θα διασφαλίζουν το περιβάλλον και τις παράλληλες δραστηριότητες και θα υιοθετούνται στο σύνολο μιας συγκεκριμένης εθνικής μεταλλευτικής πολιτικής για τη χώρα.

Συγχρόνως υπογράμμισα τα ΜΕΛΑΝΑ σημεία της σχετικής Συμφωνίας και ζήτησα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος:

– ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ προσδιορισμού των εργαζομένων από την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη (90/10).
– ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ στους Δήμους, όπου ασκείται μεταλλευτική δραστηριότητα.
– ΣΑΦΕΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ για την αναφορά των προμηθευτών που πρέπει να προέρχονται κυρίως από την τοπική κοινωνία.
– ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ για τη χρήση του αιγιαλού του Στρατωνίου.
– ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. – ΈΜΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του μεταλλίου.
– ΧΑΜΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ. – ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με τη χαμηλότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
– ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ με τη συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, των
ανεξάρτητων φορέων, όπως τα ελληνικά πανεπιστήμια και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, που θα εποπτεύει και θα διασφαλίζει την ορθή και συμφωνημένη δραστηριότητα της επενδύτριας εταιρίας σε κάθε επίπεδο.
– ΣΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η μεταλλευτική επεξεργασία