Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, συνεδρίασε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης, με
μοναδικό θέμα την αξιολόγηση της επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού”.

Με στόχο όπως ανέφεραν, να ακούσουν τις απόψεις των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
και με σύντομες παρεμβάσεις, συμμετείχαν σε μέρος της συνεδρίασης ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Πρόεδρος της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” κ.
Χρήστος Μπαλάσκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” κ.
Δημήτρης Δημητριάδης και συνεργάτες των δύο πλευρών, Ελληνικού Δημοσίου και
Επενδύτριας Εταιρείας, που διαπραγματεύτηκαν την κατατεθείσα νέα σύμβαση και το νέο
επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».

Μετά το σύνολο των τοποθετήσεων, του Δημάρχου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
της αντιπολίτευσης, των δημοτικών συμβούλων και των προέδρων Τοπικών Συμβουλίων
κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο
υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την πρόταση ψηφίσματος που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος
Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, και με την οποία, αναγνωρίζονται μεν θετικά σημεία
στη νέα υπό κύρωση σύμβαση, εντοπίζονται δε και καταγράφονται ένα προς ένα τα
αρνητικά ή ασαφή σημεία που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης και εξειδίκευσης, ενώ θα
αποτελέσουν αντικείμενο διεκδικήσεων του Δήμου Αριστοτέλη στο προσεχές διάστημα
και ενόψει της εξειδίκευσης πολλών σημείων της σύμβασης με τη διαβούλευση της υπό
αναθεώρηση Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της διοικούσας παράταξης.
Οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης μειοψήφησαν υπέρ της πρότασης του επικεφαλής της
παράταξης κ. Αργύρη Τσακνή να ζητηθεί απόσυρση του νομοσχεδίου, Λευκό ψήφισαν ως
επικεφαλής παρατάξεων οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γιώργος Λαμπράκης και κ. Παύλος Τομέ.

Ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:
«Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση της νέας σύμβασης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικού Χρυσού, σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τον Δήμο μας
και αποτελεί ιστορική αφετηρία στοχευμένων διεκδικήσεων υπέρ του Δήμου και της τοπικής
κοινωνίας για διασφάλιση των θετικών σημείων της νέας σύμβασης με ταυτόχρονη βελτίωση των
αρνητικών και ασαφών σημείων που εντοπίζουμε, ενόψει μάλιστα της νέας διαβούλευσης που
αυτή τη φορά δεν θα διεξαχθεί ερήμην του Δήμου Αριστοτέλη, για την Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”.
Δυστυχώς, σηματοδότησε η συνεδρίαση αυτή και την απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας για τη
μέγιστη δυνατή σύμπνοια των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρά το γεγονός ότι
δημοσίως ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσακνής δήλωσε πως συμφωνεί με το
90% της τοποθέτησής μου που ταυτίζεται με τον τελικό ψήφισμα και παρά το γεγονός ότι ανάλογη ήταν και η αντίδραση πολλών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, αρνήθηκαν
να καλύψουν το υπόλοιπο 10% της απόστασης που μας χώριζε από την επισημοποίηση της
σύμπνοιας που επικράτησε σε μεγάλο μέρος της συνεδρίασης. Δεν πειράζει. Εμείς θα
συνεχίσουμε την προσπάθεια να εκπροσωπούμε και να προστατεύουμε τα συμφέροντα του
συνόλου της τοπικής κοινωνίας και της γης του Δήμου Αριστοτέλη.»

Ακολουθεί το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό
Συμβούλιο μετά από τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου κ. Στέλιου Βαλιάνου

Ο Δήμος Αριστοτέλη, υπό την παρούσα Δημοτική Αρχή, έχει κατ` επανάληψη
τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης όρων συνύπαρξης της
μεταλλευτικής δραστηριότητας με την τοπική κοινωνία, που θα απαντούν τόσο
στην ανάγκη εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας για τη Δημόσια Υγεία και το
Περιβάλλον, όσο και στο αναφαίρετο δικαίωμα στην εργασία και στην προκοπή,
τόσο για τους δημότες που συνδέουν αυτό το δικαίωμα με τη μεταλλευτική
δραστηριότητα, όσο και για εκείνους που το συνδέουν με άλλες μορφές
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δράσεις, σε τομείς, όπως ο τουρισμός, το
εμπόριο, η μεταποίηση και ο πρωτογενής τομέας.
Υπό το πρίσμα αυτό δεν απορρίπτει ούτε αποδέχεται συλλήβδην συμφωνίες που
συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο με τους εκάστοτε επενδυτές της εν λόγω
δραστηριότητας.
Άλλωστε, το πρόγραμμα και η πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος, βασίζεται στην
υιοθέτηση ενός πολυδιάστατου αναπτυξιακού μοντέλου, με τη δυνατότητα όλων των
οικονομικών δραστηριοτήτων να συμβάλουν στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, σε
συνθήκες αλληλοσεβασμού και κοινωνικής συνοχής.
Υπό τις παραδοχές αυτές τοποθετούμαστε με αντικειμενική διάθεση έναντι της νέας
σύμβασης Δημοσίου και Ελληνικού Χρυσού.
Πριν από οποιαδήποτε κρίση επί του περιεχομένου της νέας Σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» για τη μεταλλευτική
δραστηριότητα που εξελίσσεται στα όρια του Δήμου μας και του νέου επενδυτικού
σχεδίου, εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή μας για το γεγονός, ότι παρά το
σχετικό επανειλημμένο προφορικώς και εγγράφως διατυπωμένο σχετικό αίτημα του
Δημάρχου και τις επανειλημμένες σχετικές επισημάνσεις των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ομόφωνη απόφαση του ανώτατου
συλλογικού μας οργάνου, η διαπραγμάτευση για την εν λόγω σύμβαση,
πραγματοποιήθηκε ερήμην του Δήμου Αριστοτέλη και της τοπικής κοινωνίας.
Οφείλουμε μάλιστα να επισημάνουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι το
σχετικό Νομοσχέδιο κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ακολουθηθεί η
διαδικασία κύρωσης με αφετηρία τη συζήτηση του στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή, χωρίς προηγουμένως να δοθεί το τελικό και ακριβές κείμενο στον άμεσα
ενδιαφερόμενο Δήμο, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος, παρατηρήσεων και προτάσεων.

Το γεγονός ότι κληθήκαμε να αντλήσουμε το κατατεθέν Νομοσχέδιο από το site της
Βουλής, χωρίς ποτέ να μας κοινοποιηθεί επισήμως, το θεωρούμε ασέβεια έναντι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας που καλείται να συμβιώσει με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα και επένδυση.
Είναι αληθές, ότι στο κατατεθέν Νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται στοιχεία που συμφωνούν
με τα αιτήματα που δημοσίως έχει κατ` επανάληψη διατυπώσει η Διοίκηση του Δήμου,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα διαπραγματευόμενα μέρη, για τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την απασχόληση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Αυτό ωστόσο, όπως και οι ολιγάριθμες επαφές και συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΝ και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη μη
συμμετοχή του Δήμου στην διαπραγμάτευση, ούτε τη μη έγκαιρη ενημέρωση για το
αποτέλεσμά της, ενώ σίγουρα δεν αρκούν για να υπερκαλύψουν την πληθώρα αρνητικών
σημείων που εντοπίζουμε στο νέο επενδυτικό σχέδιο.

Με δεδομένα τα παραπάνω και δεδομένη τη συμφωνημένη μεταξύ Κράτους και Εταιρείας
συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, προτεραιότητες και στόχοι του Δήμου
Αριστοτέλη, και υπό το πρίσμα της νέας σύμβασης , παραμένουν η διαφύλαξη της
κοινωνικής συνοχής και η προστασία των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και του
Δήμου στη βάση:
α) της προστασίας του Περιβάλλοντος, της μείωσης και εν συνεχεία της αποκατάστασης
του όποιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης,
β) της ενίσχυσης της εργασίας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
γ) του σεβασμού σε άλλες δραστηριότητες που εξασφαλίζουν απασχόληση και οικονομική
απόδοση για την τοπική κοινωνία,
δ) της αύξησης των οικονομικών πόρων, που θα αποδοθούν υπέρ της τοπικής κοινωνίας,
είτε με τη μορφή αντισταθμιστικών οφελών από πλευράς της επενδύτριας εταιρείας, είτε
από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, με τη μορφή του νομίμως  και δικαιωματικώς
αναλογούντος ποσοστού επί των μεταλλευτικών τελών που αποδίδει η επενδύτρια
εταιρεία στο Ελληνικό Δημόσιο. Περισσεύει να επαναφέρουμε για άλλη μια φορά το
αίτημα μας για μεγιστοποίηση (με νομοθετική πρόβλεψη)  του ποσοστού που λαμβάνει ο
Δήμος από τα καταβαλλόμενα κάθε φορά μεταλλευτικά τέλη.

Σε ότι αφορά σ` αυτά ακριβώς τα πεδία, ο Δήμος Αριστοτέλη, εντοπίζει στο περιεχόμενο
του προς κύρωση Νομοσχεδίου που αφορά στη νέα Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Επενδύτριας Εταιρείας Eldorado Gold, για τη μεταλλευτική
δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα όρια του Δήμου, θετικά στοιχεία , αλλά και πολλά
αρνητικά σημεία.

Πιο συγκεκριμένα:
Με δεδομένο το γεγονός, ότι η εν λόγω σύμβαση δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία μεταξύ
κρατών, αλλά σύμβαση μεταξύ δύο νομικών προσώπων, το ένα εκ των οποίων είναι το
Ελληνικό Δημόσιο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση αποτελεί προϊόν
μιας διαπραγμάτευσης που εξελίχθηκε ερήμην της φυσικής εκπροσώπησης και
συμμετοχής του Δήμου Αριστοτέλη και παρά ταύτα περιλαμβάνει διατυπώσεις που
δεσμεύουν συλλήβδην τις «τοπικές αρχές» επί θεμάτων επίλυσης διαφορών και επί

θεμάτων πιθανών μελλοντικών αξιώσεων, κατά τρόπο νομικά προβληματικό και
ελεγχόμενο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της δημιουργίας νομικού και νομοθετικού
προηγούμενου, βάσει του οποίου θα μπορεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να δεσμεύει ,με
την υπογραφή της, κάθε φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως νομικό πρόσωπο, ερήμην
αυτού, για ο,τιδήποτε και έναντι οιασδήποτε Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που
δραστηριοποιείται, ή θα δραστηριοποιηθεί μελλοντικά στην Ελλάδα.
Ως Δήμος Αριστοτέλη, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τις εν λόγω
διατυπώσεις που δεσμεύουν «κάθε τοπική αρχή» σε διάφορα σημεία της σύμβασης,
ζητούμε την επανεξέτασή τους και ενδεχόμενη αλλαγή ή διευκρίνισή τους,
επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός μας.

Θετικό είναι το γεγονός, ότι σημεία της συμφωνίας και του νέου επενδυτικού σχεδίου,
ανταποκρίνονται στα αιτήματα που δημοσίως διατύπωσε καθ` όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή, όσον αφορά στη λήψη μέτρων για μείωση του
προβλεπόμενου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης, για διασφάλιση και
αύξηση των θέσεων εργασίας και για την συμβασιοποίηση ενός εκτεταμένου
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπέρ της τοπικής κοινωνίας (σημεία που
καθιστούν επωφελή τη συμφωνία) , χωρίς αυτό να σημαίνει, πως δεν υπάρχουν και επ`
αυτών παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώνονται παρακάτω.

Αρνητικό είναι το fast track μοντέλο της διαδικασίας κύρωσης της σύμβασης και του
επενδυτικού σχεδίου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που φαίνεται να προωθείται,
αφήνοντας στενά χρονικά περιθώρια, τόσο για την αξιολόγηση του περιεχομένου από
τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την επαρκή
ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ελληνική Βουλή επί της εν λόγω
αξιολόγησης, όσο και για την αντίστοιχη αξιολόγηση και -αναγκαία κατά την άποψή μας-
έκφραση γνώμης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ενδεχομένως άλλους
ενδιαφερόμενους  φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Ζητούμε, συνεπώς, να δοθεί επαρκής χρόνος, για τα παραπάνω και την πλήρη ενημέρωση
των Βουλευτών, πριν η σύμβαση έλθει προς κύρωση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου,
την ώρα που προκαλεί ενδιαφέρον η αναφορά στη σύμβαση ότι οι όροι της και το
επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να τροποποιείται κατά το δοκούν , χωρίς εκ νέου κύρωση
του από το Εθνικό Κοινοβούλιο και φυσικά χωρίς καμία διαβούλευση.

Σε ό,τι αφορά το Εργοστάσιο Μεταλλουργίας για την παραγωγή Χρυσού: Η
σύμβαση προφανώς παρέχει τη δυνατότητα διαβουλεύσεων επί επαναλαμβανόμενων
αναθεωρημένων προτάσεων στο διηνεκές και ανά εξάμηνο, μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής νέας πρότασης εντός 12-24 μηνών. Αυτό συνιστά ουσιαστική
παραπομπή του θέματος στις καλένδες, γεγονός που μπορεί να έχει διπλή ανάγνωση εάν
και εφόσον οι προβλεπόμενες για αυτό θέσεις εργασίας υποκαθίστανται στο νέο
επενδυτικό σχέδιο και σε άλλα πεδία , ενώ ταυτόχρονα η απουσία μεταλλουργίας μπορεί
να συνιστά  αισθητή μείωση του προβλεπόμενου περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
αφαίρεση ενός μείζονος λόγου ανησυχίας μέρους της τοπικής κοινωνίας και κοινωνικών
αντιπαραθέσεων για πιθανούς ή απίθανους κινδύνους, έστω κι αν απαλλάσσει τον
επενδυτή από ένα μεγάλο βάρος εξεύρεσης κεφαλαίων προς εκπλήρωση της μέχρι τώρα
υποχρέωσης του για κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας .

Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε:

Α) Τη συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση Επιτροπή
Αξιολόγησης της νέας πρότασης για μέθοδο μεταλλουργίας, είτε με την αύξηση των
μελών αυτής σε επτά, είτε με τη ρητή δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου, ότι το ένα από
τα τρία μέλη που το Δημόσιο δικαιούται να ορίσει στη συγκεκριμένη επιτροπή θα
υποδειχθεί από τον Δήμο Αριστοτέλη και θα τον εκπροσωπεί στη συγκεκριμένη
διαβούλευση. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε προ μιας σπάνιας περίπτωσης, που χρήζει
επαναδιατύπωσης,  όπου ο αιτών και υποβάλλων την πρόταση έχει και τη θέση του
ελεγκτή της πρότασης που υποβάλει, μέσω της ισότιμης παρουσίας του στην επιτροπή
αξιολόγησης, ενώ και η απαρτία αυτού του οργάνου εισάγει νέα ήθη.
Β) Να θεωρήσουν δεδομένο όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι με γνώμονα πρωτίστως τη συνοχή
της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την προστασία της Δημόσιας υγείας από κάθε πιθανό
κίνδυνο, ο Δήμος Αριστοτέλη υπό την παρούσα Δημοτική Αρχή, δηλώνει ρητά και
κατηγορηματικά πως θα αντιταχθεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, σε ενδεχόμενη
επαναφορά πρότασης μεθόδου παραγωγής καθαρού χρυσού, που θα βασίζεται στη χρήση
κυανίου.

Θετικές θεωρούνται όλες οι προθέσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που
περιγράφονται στη συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των τροποποιήσεων του
Επενδυτικού Σχεδίου, όπως η μείωση της επιφανειακής εκμετάλλευσης στις Σκουριές κατά
25%, η απελευθέρωση της Λεκάνης Λοτσάνικου, η μείωση κατάληψης φυσικών και
δασικών εκτάσεων, η μείωση κατεισδύσεων στο υπόγειο μεταλλείο, η ενίσχυση της
ασφάλειας των αναχωμάτων που λαμβάνουν υπόψη την επιδείνωση καιρικών φαινομένων
λόγω της κλιματικής αλλαγής, η μείωση ατμοσφαιρικών εκπομπών, η απάλειψη της
άντλησης υδάτων του βαθέος υδροφορέα με την κατάργηση υπόγειας συνδετήριας στοάς
μεταλλείων, η προβλεπόμενη μείωση συγκέντρωσης ρύπων σε αποδέκτες, η κατάργηση
της παραγωγής και αποθήκευσης  θεϊκού οξέως, η ενίσχυση λιμενικών εγκαταστάσεων με
κριτήριο την περιβαλλοντική προστασία, η γενικότερη προβλεπόμενη μείωση του
περιβαλλοντικού ρίσκου και της παραγωγής μεταλλευτικών αποβλήτων.

Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι η εκμετάλλευση στο έργο των Σκουριών , με τον
τρόπο που αυτή περιγράφεται στο νέο επενδυτικό σχέδιο, επαναφέρει το αίτημα πολλών
για υπόγεια εκμετάλλευση, ενώ θεωρούμε αναγκαία την παροχή εγγυήσεων (ακόμα και με
την έκδοση εγγυητικής επιστολής) και εξασφαλίσεων προγραμματισμού και υλοποίησης
όλων των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης, σε κάθε πεδίο εκμετάλλευσης
κοιτασμάτων, στο οποίο θα ολοκληρώνεται το στάδιο της εκμετάλλευσης, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση αυτή και όχι κάποια αορίστως αποκατάσταση κάποια στιγμή στη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, πολλώ δε μάλλον το τέλος αυτής.

Επίσης, απαιτούμε από την Επενδύτρια Εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο, να μεριμνήσουν
με παράλληλη σύνταξη και υποβολή σχετικών χρονοδιαγραμμάτων όπου απαιτείται:
• Για την λήψη αυστηρών μέτρων περιορισμού ή ακόμα και εκμηδενισμού της όχλησης
των οικισμών Στρατωνίου και Ολυμπιάδας από τη συνέχιση των εγγύς μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων, καθώς και της Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας από τις εργασίες
εκμετάλλευσης των Σκουριών.
• Για έργα ενίσχυσης της προστασίας της ποιότητας και τρόπο λειτουργίας προστασίας της
επάρκειας των υδάτων στις περιοχές έντασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, (όπου οι
γενικές αναφορές της σύμβασης σε άντληση νερού άνευ οποιουδήποτε περιορισμού, είναι
επιεικώς απαράδεκτες).

• Για την λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας και ενίσχυσης των τουριστικών προοπτικών
των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.
• Για την ενίσχυση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, στα τμήματα εκείνα που θα
επιβαρυνθούν από τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων της επενδύτριας εταιρείας, αν
και η διάνοιξη νέων οδών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (βλ. και προβλέψεις
προηγουμένου επενδυτικού σχεδίου) , ώστε να μη διέρχονται τα φορτηγά της εταιρείας
μέσα από οικισμούς, όπως στο Στρατώνι και σε άλλες Κοινότητες
• Για την αντιπλημμυρική προστασία της Ολυμπιάδας και του εγγύς μεταλλείου που
βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη ρεμάτων που προκαλούν πλημμύρες.
         Για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας νερού στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας
• Για τη συνέχιση του έργου καθαρισμού της λίμνης τελμάτων στην Ολυμπιάδα, την
αποκατάσταση και ανάδειξη της περιοχής, όπως και την πλήρη αποκατάσταση του
παλαιού χώρου απόθεσης αδρανών (πλατεία Φυρέ).
• Για στήριξη και ανάδειξη των αρχαιολογικών ερευνών και ευρημάτων.
• Για προώθηση και ταχεία εξέλιξη των έργων εξυγίανσης και ανάπλασης  του παραλιακού
μετώπου του Στρατωνίου.
• Για την υπεσχημένη απομάκρυνση των σορών σιδηροπυρίτη από την πλατεία Καρρά και
την πλατεία 53, με παράλληλη υποβολή σχεδίου αποκατάστασης στις δύο τοποθεσίες.

Σε ότι αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, απαράδεκτη θεωρούμε την
απουσία σαφούς αναφοράς στην αναλογία 90-10 υπέρ του τοπικού διαθέσιμου έμψυχου
δυναμικού, εργατικού και επιστημονικού. Διεκδικούμε την εξασφάλιση, όχι απλά της
προτεραιότητας, αλλά της συγκεκριμένης αναλογίας προσλήψεων με κριτήριο
εντοπιότητας, όχι μόνο στις απ` ευθείας προσλήψεις της εταιρείας, αλλά και στις
προσλήψεις των κατά περίπτωση εργολάβων. Η εταιρία να δεσμευτεί να τηρήσει τον όρο
κάλυψης των άμεσων θέσεων απασχόλησης από δημότες του Δήμου Αριστοτέλη σε
ποσοστό 90% που περιλαμβάνεται στη μέχρι σήμερα ΚΥΑ , ενώ κρίνουμε απαραίτητο η
ίδια πρόβλεψη να ισχύει και για τις θέσεις εργασίας που θα προκύπτουν από ανατιθέμενες
εργολαβίες και υπεργολαβίες. Η διασφάλιση δε αυτού του ζητήματος θα  μπορούσε να
επιτευχθεί και με τη γνωστοποίηση  από την πλευρά της εταιρίας μιας αναφοράς ,
ενός report επί των απασχολούμενων και των νέων προσλήψεων.  Αναφορές στο κείμενο
της σύμβασης ότι οι εργαζόμενοι θα προέρχονται από περιοχές της Χαλκιδικής ή πλησίον
του μεταλλείου δεν καλύπτουν κανέναν και ειδικά αυτή τη δημοτική αρχή. Η επένδυση
εξελίσσεται καθ ολοκληρίαν στα όρια του Δήμου Αριστοτέλη και δεν κατανοούμε γιατί
αυτό παραλείπεται από τη γραφίδα του συντάξαντος τη σύμβαση.

Θεωρούμε επίσης υποχρέωση της εταιρείας να εξειδικεύσει τον καταμερισμό των
προβλεπόμενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας ανά έργο και δραστηριότητα
κατά την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. (προκειμένου να κατευνάσει τις
ανησυχίες που ήδη διατυπώνονται στην τοπική κοινωνία για ανεδαφικές υποσχέσεις.)
Θεωρούμε επίσης ελλειμματική την αναφορά σε επιλογή  από την ευρύτερη Χαλκιδική,
χωρίς να υπάρχει σαφής επιμερισμός με συγκεκριμένο και ενισχυμένο ποσοστό
προτεραιότητας στους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αριστοτέλη.

Ξεκάθαρα η εταιρία , κατά την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών , που απαιτούνται για τις Μεταλλευτικές δραστηριότητες οφείλει να δίνει προτεραιότητα στα αγαθά που παράγονται
και στις υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις με έδρα στην περιοχή του Δήμου
Αριστοτέλη (και όχι όπως γενικόλογα αναφέρεται στη σύμβαση στην ευρύτερη περιοχή
της Χαλκιδικής και πλησίον της μεταλλευτικής περιοχής). Εξάλλου με αυτό τον τρόπο
δημιουργούνται και οι έμμεσες θέσεις εργασίας που προσδοκά μια περιοχή από μία μεγάλη
επένδυση.

Θετική και σύμφωνη με τον πνεύμα των σχετικών απαιτήσεων που δημόσια διατυπώθηκαν
από πλευράς της Δημοτικής Αρχής θεωρούμε τη συμβασιοποίηση προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης 80.000.000 δολαρίων υπέρ της τοπικής κοινωνίας και κατά
προτεραιότητα του Δήμου Αριστοτέλη. Ωστόσο, θεωρούμε προβληματικές και
υποτιμητικές για την κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη τις γενικές αναφορές περί
προτεραιότητας, χωρίς  τον αναγκαίο εκ των προτέρων επιμερισμό του σχετικού
κονδυλίου, με σαφώς διατυπωμένο και προκαθορισμένο, ποσό για αποκλειστική διάθεση
στον Δήμο Αριστοτέλη και ιδιαίτερα στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τη μεταλλευτική
δραστηριότητα.

Πόσα από τα 80.000.000 δολάρια προορίζονται για αποκλειστική διάθεση στον Δήμο
Αριστοτέλη; Απαιτούμε ξεκάθαρες δεσμεύσεις και όχι γενικές και ευμετάβλητες
υποσχέσεις. Ξανατονίζουμε ότι η εν λόγω επένδυση εξελίσσεται στην επικράτεια αυτού
του Δήμου και τις ανάγκες αυτής της κοινωνίας οφείλει να καλύπτει . Οι γενικόλογοι
γεωγραφικοί προσδιορισμοί εντός των οποίων μπορεί να λάβει χώρα το πρόγραμμα ΕΚΕ
και γενικόλογοι σκοποί που καλείται να υπηρετήσει το εν λόγω πρόγραμμα αφήνουν
πολλά περιθώρια παρερμηνείας και αμφιβολίας στη Δημοτική Αρχή για την κατεύθυνση
που θα λάβουν τα κεφάλαια του προγράμματος ΕΚΕ.

Φρονούμε ότι η εξειδίκευση όλων των ανωτέρω δράσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ θα πρέπει
να γίνει άμεσα και σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη μέσω ενός μνημονίου που θα
συνομολογήσουν τόσο η εταιρία όσο και η τοπική κοινωνία διά των εκπροσώπων της στο
οποίο θα περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες που ο ίδιος ο Δήμος Αριστοτέλη θα
προκρίνει.

Η εκτίμηση μας βέβαια είναι ότι ακόμα και το ποσό που διατίθεται σαφώς θα μπορούσε να
είναι μεγαλύτερο ενόψει παλαιότερων δεσμεύσεων της ίδιας της εταιρίας προς το Δήμο
,και μάλιστα με χρηματικές ροές, και ενόψει της ελάφρυνσης της επενδύτριας από
κεφάλαια που θα δεσμεύονταν από βαριά κατασκευαστικά έργα.
Υποχρεωτική δε, θεωρούμε την πρόβλεψη επέκτασης του προγράμματος ΕΚΕ σε
περίπτωση ανανέωσης του συμβατικού χρόνου για άλλα 25 χρόνια, δυνατότητα που
προβλέπεται από το κατατεθέν νομοσχέδιο.

Παρακολουθούμε με σκεπτικισμό την προβλεπόμενη υποχρέωση της εταιρείας για τον
ορισμό Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος (ειδικά στο βαθμό που θα υποκαταστήσει τις
μέχρι τώρα επιτροπές έλεγχου και ενόψει των μεγάλων διαστημάτων που καλείται να
συντάσσει εκθέσεις προόδου) , αλλά και απαιτούμε τη διασφάλιση της άμεσης και ανά
πάσα στιγμή ελεύθερης πρόσβασης και συνεργασίας του Δήμου Αριστοτέλη με τον
συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό.

Επίσης θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί και να διευκρινιστεί ότι ο
συγκεκριμένος Ανεξάρτητος Ελεγκτής, την δαπάνη του οποίου θα καλύπτει η επενδύτρια
εταιρεία, δεν θα υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση και σε κανέναν βαθμό, τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διεξαγωγής της μεταλλευτικής
δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα να υποχρεώνεται σε σύνταξη έκθεσης σε ετήσια βάση
και όχι κάθε πενταετία, χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τον τακτικό περιβαλλοντικό
έλεγχο.

Επιβεβλημένη θεωρούμε την πρόβλεψη για διευκρίνιση μέχρι σε ποιο σημείο φτάνει η
ανεμπόδιστη και -κυρίως- αποκλειστική χρήση του αιγιαλού, της παραλίας, των λιμενικών
εγκαταστάσεων στο Στρατώνι, όπως και η άνευ διευκρίνισης έκταση της χρήσης της ακτής
για την επέκταση στεγάστρου αποθήκευσης.

Επιβεβλημένη θεωρούμε τη σαφή αναφορά στην έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων , δηλαδή την αδειοδότηση του έργου , ότι όλες οι  υποχρεώσεις
της επενδύτριας εταιρείας που απορρέουν από την ισχύουσα ΚΥΑ (και είναι υπέρ της
τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος) θα μεταφερθούν ως υποχρεώσεις στην
αντίστοιχη νέα ΚΥΑ. Εξάλλου για το εν λόγω θέμα έχει εκφραστεί και στο πρόσφατο
παρελθόν το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο.

Κάθε δε  προσπάθεια συμψηφισμού και ένταξης ανειλημμένων , με τη σημερινή και τη
μελλοντική ΚΥΑ, υποχρεώσεων της επενδύτριας εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον,  με
το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα ΕΚΕ, θα θεωρηθεί απόπειρα εμπαιγμού του Δήμου και της
Τοπικής κοινωνίας και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοια.

Επιβεβλημένη επίσης θεωρούμε ,προκειμένου να απαντηθούν σχετικές ανακυκλούμενες
ανησυχίες, την αναφορά και υποβολή των προδιαγραφών Αντισεισμικής Μηχανικής  που
διέπουν την κατασκευή του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ θεωρούμε απαραίτητο
να περιληφθεί ειδική πρόβλεψη για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή της
Στρατονίκης , εάν και εφόσον τα σχετικά πορίσματα των διεξαγόμενων μελετών
αναδείξουν συμμετοχή της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο φαινόμενο των
ρωγματώσεων, κάτι που φυσικά δεν έχει πιστοποιηθεί εισέτι.

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο και επιβεβλημένο να καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα
αποχαρακτηρισμού και αποδέσμευσης εκτάσεων, που είναι σήμερα χαρακτηρισμένες ως
μεταλλευτικές και είτε έχουν κριθεί μη αξιοποιήσιμες και δεν προορίζονται προς
εκμετάλλευση, είτε θα αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής
εκμετάλλευσης. –

Εκτιμούμε ότι πολλές από τις παρούσες επισημάνσεις και όσες ακόμα θα προκύψουν εν
καιρώ τυγχάνουν αντικείμενο της συγκρότησης των περιβαλλοντικών όρων που θα
συμπεριληφθούν στη νέα ΑΕΠΟ και ενδεχόμενα δεν ρυθμίζονται από την εν λόγω
σύμβαση. Ξεκαθαρίζουμε ότι στη δημόσια διαβούλευση που θα εκτυλιχθεί πριν την
έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ο Δήμος Αριστοτέλη θα
δηλώσει παρών προτείνοντας όλες εκείνες τις δικλείδες που θα οδηγούν με ασφάλεια τη
νέα σύμβαση  στην αειφορία , στην  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , στην
εξασφάλιση της τοπικής απασχόλησης και στη μεγιστοποίηση των αντισταθμιστικών
ωφελημάτων για την τοπική κοινωνία. Και όλα αυτά δίπλα και προσθετικά στις
υπάρχουσες σήμερα δικλείδες που προβλέπει η ΚΥΑ της 26.07.2011.

Το ανωτέρω ψήφισμα θα κατατεθεί αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής που συζητά το προς κύρωση νομοσχέδιο, συνοδευόμενο από υπόμνημα θέσεων της μείζονος αντιπολίτευσης.