Τροπολογία με την οποία “παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30ή.9.2021, η προθεσμία μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε εποχικές αγροτικές εργασίες” κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο “Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής, αργότερα σήμερα.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια