Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων σε δικαιούχους παραγωγούς για σήμερα Πέμπτη 11 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Πρόκειται για παραγωγούς του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι ενισχύσεων για απώλεια παραγωγής.

Για τη Χαλκιδική προορίζεται το ποσό των 1.319.755 ευρώ. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ξεπερνάει τα 2,5 εκατ. €.