Αναλυτικά, όσα αναρτήθηκαν στα παρακάτω Κοινοτικά Καταστήματα:

Αναρτήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα των ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ για την ενημέρωση των παραγωγών οι πίνακες του Ε.Λ.Γ.Α.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ «ΕΤΗΣΙΟ 2017΄» Κ.Ο.Ε.

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ: ΞΗΡΑΣΙΑ
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 4/4/2021.
Τα πορίσματα θα δίνονται κατόπιν ραντεβού.

Αναρτήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα των Ν.ΣΙΛΑΤΩΝ για την ενημέρωση των παραγωγών οι πίνακες του Ε.Λ.Γ.Α.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ «ΕΤΗΣΙΟ 2017΄» Κ.Ο.Ε.
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ: ΞΗΡΑΣΙΑ
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 23/3/2021.
Τα πορίσματα θα δίνονται κατόπιν ραντεβού

Αναρτήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα της ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ για την ενημέρωση των παραγωγών οι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ «ΕΤΗΣΙΟ 2017΄» Κ.Ο.Ε.
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ: ΞΗΡΑΣΙΑ
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 9/4/2021.
Τα πορίσματα θα δίνονται κατόπιν ραντεβού.

Αναρτήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα των ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ για την ενημέρωση των παραγωγών οι πίνακες του Ε.Λ.Γ.Α.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ «ΕΤΗΣΙΟ 2017΄» Κ.Ο.Ε.
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ: ΞΗΡΑΣΙΑ
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 8/4/2021.
Τα πορίσματα θα δίνονται κατόπιν ραντεβού.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ:
ΧΑΛΑΖΙ 07/07/2020
ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 09/08/2020
ΧΑΛΑΖΙ 25/08/2020
Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 26/03/2021

Αναρτήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα της ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ για την ενημέρωση των παραγωγών οι πίνακες:

Ε.Λ.Γ.Α.-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ:
ΧΑΛΑΖΙ 16.03.2019
ΧΑΛΑΖΙ 12.06.2019
ΧΑΛΑΖΙ 10.07.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΄΄ΕΤΗΣΙΟ 2017΄΄Κ.Ο.Ε.
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ: ΞΗΡΑΣΙΑ