Κατατέθηκε σήμερα 17/03/2021 στην Διεύθυνση Πολεοδομίας από τον μελετητή κ. Δούμα Δημήτριο η Επανυβολή Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης προς 3η Ανάρτηση όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την κρίση των ενστάσεων της προηγούμενης ανάρτησης.
– Χάρτης Π.2 Ρυμοτομικό Σχέδιο προς ανάρτηση.
– Πίνακας Κρίσης Ενστάσεων.
– Αλφαβητικός Πίνακας Κτηματογράφησης.
– Αριθμητικός Πίνακας Κτηματογράφησης.
– Πίνακας Υπολογισμού Εισφορών Γης και Τακτοποίησης.
Με ίδιους πόρους ο Δήμος Πολυγύρου, ολοκληρώνει τη Β1 φάση επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλάτιστας. Πρόκειται για την πολεοδομική Μελέτη 983 στρεμμάτων, που θα καλύψουν πλήρως τις νέες στεγαστικές ανάγκες των κατοίκων του χωριού.
Μετά από πολλά χρόνια να αποκτήσουν οι κάτοικοι τις νέες μορφές των οικοπέδων τους , τα οποία θα είναι πλήρως αξιοποιήσιμα πολεοδομικός.