Το σχολικό αυτό ντοκιμαντέρ διάρκειας 15 λεπτών αναφέρεται στους 15 άγνωστους ήρωες αγωνιστές που κατάγονταν από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής οι οποίοι πολέμησαν στην επανάσταση της Χαλκιδικής του 1821 και συνέχισαν την δράση τους στην νότια Ελλάδα μαζί με άλλους σημαντικούς οπλαρχηγούς.Αυτοί τέλος κατατάχθηκαν στον πρώτο τακτικό στρατό του Καποδίστρια και αργότερα του Όθωνα.

Τέλος αναφέρεται στη σπουδαιότητα της επανάστασης της Χαλκιδικής και την προσφορά της στην απελευθέρωση της Ελλάδας.