Το Δημοτικό Σχολείο του Στρατωνίου τίμησε τη σημερινή ημέρα και έβγαλε τη σημαία στο Ηρώον του χωριού, τιμώντας τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και την 25η Μαρτίου.

Δύο μαθητές ύψωσαν την Γαλανόλευκη μπροστά από το Ηρώον.