Οι Αθυτιώτες που έχουν πάθος για τον τόπο τους και αγαπούν το χωριό δεν θα άφηναν το καλοκαίρι να περάσει φέτος χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία καλλιτεχνικής φύσης.  Έτσι,  μετά τις ζωγραφιές στις πόρτες πέρσι,  Φέτος αποφάσισαν να απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους  ζωγράφους  ζητώντας να αποτυπώσουν σε πίνακες την αρχαία Άθυτο.

“Θα κάνουμε παραστάσεις της αρχαίας Αθύτου που έχει πλούσιο υλικό. Μια ολόκληρη πόλη κάτω από τον τόπο μας που δεν την έχουμε γνωρίσει.  Θα δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μάθει την ιστορία μας έστω κι έτσι,  με τον τρόπο αυτό”, τονίζει ο γλύπτης Βασίλης Παυλής.

Τα έργα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αθύτου, Λεωνίδα Παπαβασιλείου, θα εκτεθούν στα μαγαζιά το καλοκαίρι και θα συνοδεύονται από κείμενο και άλλο ιστορικό υλικό.  “Η Άθυτος θα είναι όλη ένα υπέροχο μουσείο”, μας λέει ο Πρόεδρος.