Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να αποκατασταθεί ο ασφαλτικός τάπητας της Λεωφόρου Ελευθερίας σε όλο το μήκος του ρεύματος καθόδου (από τους φωτεινούς σηματοδότες, στο ύψος του αμαξοστασίου του Δήμου) έως το τέλος της οδού (στο ύψος του σ/μ “Γαλαξίας”) προς το λιμάνι των Ν. Μουδανιών. Εξαιρείται η διασταύρωση της οδού Ιορδανίδη, που θα παραμείνει ανοιχτή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

α. Απόξεση ασφαλτικής στρώσης (φριζάρισμα).
β. Τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης πάχους 5 εκατοστών με ολοκλήρωση σε δύο φάσεις κατασκευής (ανά τμήμα).

Με τις παραπάνω εργασίες επιτυγχάνεται η επιδιόρθωση των ρηγματώσεων αλλά και των ανισοσταθμών (φρεάτια, τομές) του ασφαλτοτάπητα με σκοπό την επίτευξη της προβλεπόμενης επιφάνειας κύλισης και της ορθές συναρμογές του ασφαλτοτάπητα.

Οι εργασίες προβλέπονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.