Απάντηση έλαβε ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος
Αλλαγής Πάνας Απόστολος στην κοινοβουλευτική παρέμβασή του, με την οποία
ζήτησε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη
Κωστή, να δώσει σαφή εικόνα για τη συνέχιση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ για το 2021, το μέλλον των εργαζομένων τους αλλά και τους
τρόπους συμβολής του Υπουργείου για την προώθηση της απασχόλησης.

Στην Απάντησή του ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει, πως όσον αφορά το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ για το έτος 2021, υλοποιείται ήδη
μια δράση 36.500 ωφελούμενων, για την οποία εξετάζονται όλες οι δυνατότητες σε
στενή συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα σημειώνει, πως έχει εγκριθεί και νέα δράση για την προώθηση της
απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων αυτών σε υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 
Το ακριβές κείμενο της Απάντησης έχει ως εξής: