Εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο Στρατώνι του Δήμου Αριστοτέλη, που αφορούν την αποκατάσταση και το μπάζωμα βόθρων της περιοχής.