Η υπηρεσία πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου Πολυγύρου, με συντονισμένες ενέργειες και παρουσία των Προέδρων και του Αντιδημάρχου Ζερβοχωρίων θα προχωρήσει στο κλάδεμα των δέντρων με σκοπό την ανανέωση της κώμης και για λόγους καλαισθησίας.

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και δρόμος

Μπορεί να είναι εικόνα οδός, δέντρο, δρόμος και ουρανός

Μπορεί να είναι εικόνα στέκεται, δρόμος και δέντρο